Adatvédelmi nyilatkozat  
 

 
 

Azokat a személyes adatait kezeljük, amelyek az alábbi adatkategóriába tartoznak: pl. elérhetőség adatok, szerződés adatok, elszámolási adatok, a fizetőképességgel kapcsolatos adatok, kifizetési adatok stb..
Jogalap
Szerződés teljesítése: Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés előtti intézkedések végrehajtásához szükségesek. Ezek nélkül az adatok nélkül nem tudjuk Önnel megkötni a szerződést. Jogi kötelezettség jogalapja: Az Öntől kapott adatokat egy törvényes kötelezettség alapján kell kezelnünk, mégpedig a megbízás lebonyolításához és a BAO alapján 7 évig meg kell őriznünk Ezeket a törvényes kötelezettségeket nem tudjuk betartani, ha Ön nem bocsátja az adatait a rendelkezésünkre.
Jogos érdek jogalap
Az Ön adatait saját jogos érdekünk, vagy egy harmadik személy jogos érdekei alapján kezeljük, pl. azért, hogy esetleges garancia vagy jótállási követeléseket teljesíteni tudjunk.
A tárolás időtartama/Törlési határidő
Adatait az együttműködés tartamára és legalább a törvényhozó által előírt ideig tároljuk.
Adatfeldolgozó
Erre az adatkezelési tevékenységre adatfeldolgozókat vonunk be, mint például adótanácsadókat.
Személyes adatok áramlása

Adatait továbbítjuk, például adatfeldolgozóknak.
Kapcsolat

Az alábbi elérhetőségen veheti fel velünk a kapcsolatot: www.zrunek.at.
Felvilágosítás a jogorvoslatról

Önnek alapvető joga van az információkra, a helyesbítésre, a törlésre, a korlátozásra, az adathordozhatóságra és a tiltakozásra. Ezzel kapcsolatban forduljon hozzánk. Ha úgy érzi, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi jogot, vagy adatvédelmi igényei valamilyen egyéb módon csorbultak, a felügyeleti hatóságnál tehet panaszt. Ausztriában az adatvédelmi hatóság illetékes.

 
 
Kontaktus | Kezdőlap | Letöltés | Ált.üzletszab. | Jogviszonyok | Impresszum