Home - Systém kvality

Systém kvality

Certifikát podle ISO 9001:

Dnes je již samozřejmostí, že firma, která vyrábí tak důležité komponenty pro celý průmysl, má zaveden a odpovídajícně certfikován systém kvality podle ISO 9001.
Vedle technické kompetence skrz dlouholeté zkušenosti firmy Zrunek, můžeme zároveň našim zákazníkům v souladu se systémem kvality poskytnout také nezbytnou jistotu a důvěru.

 

Certifikát kvatity podle ISO 9000

Příklad know-how jistoty:

Firma Zrunek nezpracovává pouze různé gumové směsi, nýbrž se stává výrobcem téměř každého myslitelného gumového výrobku prostřednictvím velkého strojového parku, skoro každý výrobek potřebuje vlastní proces řízení. Toho je dosaženo na základě všeobecných pracovních postupů a k výrobku se vztahujících pokynů pro zpracování a přezkušování. Tyto informace jsou pravidelně ukládány do počítače a s každou výrobní zakázkou jsou automaticky vytištěny jako doprovodné dokumenty. Tím je zajištěno, že nejen všechna různorodá zpracování a know how zůstanou při Vaší zakázce dodrženy, ale i všechna Vaše přání a nároky na kvalitu budou cíleně doprovázet Vaši objednávku.