Home - Know How Centrum - VÝZKUMNÝ PROJEKT - Tlumiče
Know how Centrum

VÝZKUMNÝ PROJEKT - Tlumiče

Problém zákazníka:
Problém tlumení nalézáme četně v oblasti techniky. Typickým příkladem
je tlumení vibrací u strojů, ochrana proti vibracím u automobilů, ochrana citlivých měřících přístrojů ( např. váhy ) před cizími vibracemi nebo akustické přístroje. Pro poslední dvě jmenované skupiny vyvinula firma Zrunek s úspěchem směsi, které vykazují podstatné zlepšení. Obzvláště v oblasti akustiky je požadavek, že všechny rušící frekvence při mluvení by měly být v ideálním případě odstraněny ( např. škrábavé zvuky v mikrofonu).

 

Vývoj firmy Zrunek:
V průběhu několikaletého výzkumného projektu byla už tak vysoce hodnotná směs ZruElast 9125, která o více jak 300 % zlepšila tlumení butylové směsi, ještě jednou vylepšena o 50%, při současném snižování vlastní frekvence.

  Diagram optimalizace tlumení, butylový kaučuk s vysokou vlastní frekvencí a malým tlumením
 

Směs ZruElast® 9140
Vlastní frekvence: 115 Hz

Tlumení: 68%

 

Diagram optimalizace tlumení, ZruElast 9125 s nízkou vlastní frekvencí a velmi dobrým tlumením   Diagram optimalizace tlumení, ZruElast 2222 s nízkou vlastní frekvencí a velmi dobrým tlumením

Směs ZruElast® 9125
Vlastní frekvence: 178 Hz

Tlumení: 233%

 

Směs ZruElast® 2222
Vlastní frekvence: 95Hz

Tlumení: 357%