Home - Fluorelastomerové Centrum - Mechová pryž z fluoroelastomerů
Fluorelastomerové Centrum

Mechová pryž z fluoroelastomerů

Mechová pryž z fluoroelastomerů, Viton

Mechová pryž z fluoroelastomerů slučuje vlastnosti obou materiálových tříd. Tím je umožněno její využití tam, kde to dříve nebylo vůbec možné a nebo jen nedostatečně realizovatelné.

 

 

ZruMoos® FPM je:

pórovitá, mechová pryž z fluorového kaučuku s uzavřeným povrchem
měkký až do 15 Shore
těžce vznětlivý
výborně odolný proti ozónu, světlu a povětrnostním vlivům
trvale odolný při teplotách do 200 °C, krátkodobě do 300 °C
odolný proti mnoha médiím jako např. olejům, pohonným látkám, kyselinám, zasadám, solným roztokům a nepolárním rozpouštědlům
těsný, i při minimální plošném zatížení

Uvádíme některé příklady použit:

s profily z mechové pryže ZruMoos® FPM můžete utěsnit např. velké, nepravidelné štěrbiny v oblasti kolem motoru. Pro tento materiál nejsou žádný problém vysoké teploty v kombinaci s oleji a mazivy. Snadnou schopnost deformace těchto profilů můžete vidět ve výše uvedeném obrázku.
tam, kde je zapotřebí vysokého akustického tlumení ve spojení s agresivními médii.
na základě buněčné struktury ZruMoos® FPM je silně redukována tepelná vodivost. Tím je umožněno použití tam, kde je zapotřebí vysoká termická izolace ve spojení s ostatními extremními vlastnostmi elastomeru.
je možné uvažovat o využití, kde je podmíněna vysoká odolnost proti toluenu ve spojení s velkou schopností plasticity.
ZruMoos® FPM se může ale také např. použít jako měkký, stírací prostředek k odstranění horkého oleje od rotující kovové hřídele. Životnost je významně delší než u obvyklých typů mechové pryže.
všude tam, kde byla použita silikonová pěnová pryž a nedokázala dostatečně těsnit z důvodu omezené odolnosti proti médiím, se nabízí ZruMoos® FPM jako zajímavá alternativa.