Home - Fluorelastomerové Centrum - Co znamená ZruElast® FPM?
Fluorelastomerové Centrum

Co znamená ZruElast® FPM?

ZruElast je registrovaná obchodní značka firmy Zrunek. Tímto jsou označené osvědčené, specifické a odzkoušené materiály. Více jak 60 let dochází k úspěšnému vývoji kaučukových směsí s příslušnými zkouškami ve vlastní laboratoři a to pod osobním vedením Dr. Ulricha Zrunka, promovaného chemika.

 

Oproti plastikářské technologii, kde se nakupuje surovina přímo v chemických závodech, musí se pryžový materiál na základě receptury namíchat. K základnímu polymeru (kaučuku) se musí přimíchat např. plniva, změkčovadla a množství různých chemikálií. Kombinací všech těchto surovin získáme požadované vlastnosti, které očekáváme od daného elastomeru. K vývoji těchto receptur se využívá mnoha zkušeností, know-how a odpovídající zařízení laboratoře. V laboratoři na laboratornímu dvouválci dochází k počátečnímu míchání odpovídajících surovin. Poté se zkušební vzorky vulkanizují a proměří se na početných laboratorních přístrojích. Teprve po dosažení požadovaných hodnot se receptura předá produkci a míchacímu zařízení.

 

ZruElast FPM směs na laboratorním válci

ZruElast FPM směs na laboratorním válci