Home - Fluorelastomerové Centrum - Odolnost proti teplotám ZruElast® FPM
Fluorelastomerové Centrum

Odolnost proti teplotám ZruElast® FPM

Fluoropolymery jsou všeobecně obzvláště odolné vůči vysokým teplotám. ZruElast FPM si udržuje elastické vlastnosti při trvalém nasazení při teplotě 200 °C. Když někdo hovoří o odolnosti vůči vysokým teplotám musí brát ovšem také v úvahu, jak dlouho tento materiál je pod vlivem těchto teplot.


Na vedlejším obrázku můžete pozorovat tepelnou závislost na době nasazení. Vedle krátkodobých vysokých teplot přes 300 °C ukazuje laboratorní test, že i po 3 letech skladování při 190 °C ve vytápěné skříni, výrobky ZruElast FPM zůstaly měkké a elastické. Srovnáme-li výše zmiňované údaje s hodnotami jiných elastomerů, budeme ještě více překvapeni výbornými vlastnostmi ZruElast FPM. Např. nitrilový kaučuk (NBR) se může v praxi použít při dlouhotrvajícím nasazení jen do maximalní teploty 120 °C . Podobně je tomu také u chloroprenového kaučuku (CR) nebo chlorsulfonového polyethylenu (CSM). V případě, že by jste výrobky z těchto materiálů skladovali při teplotě 200 °C, zjistíte již po několika málo hodinách, že tyto výrobky silně zkřehnou.

 

Odolnost proti žáru a vysokým teplotám u ZruElast FPM a Vitonu

Odolnost proti žáru u ZruElast FPM