Home - Fluorelastomerové Centrum - Dlouhodobé zachování těsnosti ZruElast® FPM
Fluorelastomerové Centrum

Dlouhodobé zachování těsnosti ZruElast® FPM

Velmi důležitou charakteristikou v technice utěsňování je hodnota trvalé deformace v tlaku. Čím nižší je tato hodnota, tím lepší je těsnící síla těsnění při trvalé deformaci. V případě, že těsnění je dodatečně ještě zatěžováno vysokou teplotou, ukáže ZruElast FPM všechny svoje přednosti. Absolutně bez problému a těžkostí mohou těsnění ze ZruElast FPM dosáhnout trvalých deformačních hodnot maximálně 8% při 200°C.

 

Zároveň můžeme označit ZruElast FPM jako za nedostižitelný. Srovnáváme-li v delším časovém okamžiku jeho těsnící shopnosti se schopnostmi ostatních elastomerů na obrázku, je zcela patrné, že běžné elastomery selhávají. Po 100 hodinách statického zatížení ve vzduchu při teplotě 150 °C udržuje ZruElast FPM stále ještě 91 % svoji počáteční těsnící síly, přičemž silikonový, akrylátový a nitrilový kaučuk s 69%, 56% resp. 38% vykazují jasně horší údaje. Pouze FPM udržuje po 10.000 hodinách ještě stále dostatečnou těsnost ( 70% ). Této vlastnosti se především využívá, při konstrukci zařízení, které má spolehlivě pracovat mnoho let v provozu. Dále je tato vlastnost velmi důležitá při požadavcích na delší záruční lhůty anebo v případě netěsnosti, kdyby docházelo k nebezpečnému poškození životního prostředí.

 

Vysoká těsnící síla a zbytková deformace v tlaku od ZruElast FPM (Viton, FKM)