Home - Fluorelastomerové Centrum - Ostatní odolnosti ZruElast® FPM
Fluorelastomerové Centrum

Ostatní odolnosti ZruElast® FPM:

Odolnost proti povětrnostním podmínkám a ozónu:

Kombinace atmosférického kyslíku se slunečním zářením a ozónem neboli povětrnost má velmi agresivní a korozivní vliv. Proti těmto vlivum odolává výtečně také ZruElast FPM. Jak se ukázalo dokonce po dvaceti letech přímého působení slunečního záření nevznikly na ZruElast FPM vůbec žádné trhliny. Také přímé působení a vliv ozónu nechává ZruElast FPM nedotčený. Po 300 hodinách permanentního skladování při 150 ppm ozónu při teplotě 60°C nebyly zjištiny žádné trhliny. Např. díly, které byly vyrobeny z přírodního kaučuku vykazují již po 10 minutách popraskaný povrch a jsou dále nepoužitelné. Tato extrémni dobrá odolnost proti povětrnostním podmínkám a ozónu poukazuje na skutečnost, že také UV-záření nemůže nijak negativně působit na barevné díly vyrobené ze ZruElast FPM.

Nehořlavost:

Jak je známo, základem ZruElast FPM jsou fluorové elastomery. Chemická vazba na uhlík je extrémně silná. To znamená, že odpor proti rozpadu v případě ohně a následně požáru je u ZruElast FPM podstatně lepší než u všech ostatních uhlovodíkových elastomerů.

Odolnost vůči nízkým teplotám:

Zkušenosti nám ukazují, že těsnění z FPM se mohou rozumně použít při dynamickém zatížení při teplotě cca -20 °C. V případě statického zatížení mohou dosahovat teploty až -40 °C. Dále se ukázalo, že čím menší je tloušťka těsnění, tím nižší teploty mohou být při nasazení. Stejné podmínky jsou platné v případě, že těsnění je permanentně v kontaktu s médii, které způsobují lehké botnání. Toto botnání ovšem zlepšuje flexibilitu proti chladu a umožňuje použití těsnění ještě při nižších teplotách.

Použití ve vakuu:

ZruElast FPM neobsahují žádné změkčovadla. To znamená, že při použití v extrémním vakuu se může odpařit jen velmi málo látek. Při tomto použití je typická ztráta váhy mezi 2-3%. Z tohoto důvodu je tento materiál ideálně způsobilý pro použití v extrémním vakuu, když je požadovaná maximální čistota, minimální odpařivost a nepatrná změna objemu těsnění.

Plynová propustnost:

Výrobky ze ZruElast FPM vykazují velmi nízkou propustnost plynu.